Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

«Apa — Izvorul și Esența Vieții»

râul Prut

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

«Apa — emoție care curge…»

Alberto Casiraghy


thin

Ultimele informații

În atenția consumatorilor! 

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale al ÎM «Apă-Canal» din Ungheni, anul 2022 

Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate în rețeaua centralizată de alimentare cu apă pentru luna Noiembrie 2022. 

În atenția consumatorilor! 

Curățenia de toamnă 

Necrolog 

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Prestăm servicii de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare pentru toţi consumatorii, calitativ şi eficient.

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni