Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

«Apa — Izvorul și Esența Vieții»

Prestăm servicii de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare pentru toţi consumatorii, calitativ şi eficient.

râul Prut

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

«Apa — emoție care curge…»

Alberto Casiraghy


Ultimele informații

Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate în rețeaua centralizată de alimentare cu apă pentru luna Septembrie 2023 

Sistarea furnizării apei potabile pe str. Vasile Alexandri (27.09.2023). 

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale al ÎM «Apă-Canal» din Ungheni, anul 2022 

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni