Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

«Apa — Izvorul și Esența Vieții»

râul Prut

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

«Apa — emoție care curge…»

Alberto Casiraghy


thin

Ultimele informații

Rezultatul investigațiilor apei potabile livrate în rețeaua centralizată de alimentare cu apă pentru luna Mai 2023. 

Suspendarea furnizării apei potabile pe str-la. Igoe Vieru (26.05.2023). 

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale al ÎM «Apă-Canal» din Ungheni, anul 2022 

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Prestăm servicii de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare pentru toţi consumatorii, calitativ şi eficient.

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni