Î.M. «Apă-Canal»

din Ungheni

0(236) 2-31-51 — Dispecerat 24/7

0(236) 2-36-85 — Anticameră (Luni-Vineri 8.00-17.00)

În atenția consumatorilor!

Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” din Ungheni,  Vă informează că conform pct. 71 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al Î.M. ”Apă-Canal” din Ungheni (aprobat prin Decizia nr. 1/4 din 05.03.2021 a Consiliului municipal Ungheni) fiecare loc de consum se dotează în mod obligatoriu cu contor, legalizat pe teritoriul Republicii Moldova.

Conform legislației în vigoare achiziționarea, instalarea, exploatarea, întreținerea, reparația, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor la consumatorii casnici se efectuează decătre OPERATOR din contul mijloacelor financiare prevăzute în tarif, iar  consumatorul este obligat să  asigure acces la locul de branșament pentru a efectua  serviciile sus indicate.

Vă rugăm, consumatorii, care până în prezent nu sunt contorizați, să vă prezentați la sediul  întreprinderii (str. Națională, 2, bir. 3) cu buletinul de identitate și actul ce confirmă dreptul de proprietate, pentru a solicita contorizarea obligatorie a locului de consum cu încheierea/reîncheierea Contractului pentru furnizarea/prestarea serviciilor

acordate.

Administrația

ÎM „Apă-Canal” din Ungheni

Tel.: 0 (236) 2-41-98

ACU.md

02.04.2021

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Linkuri utile

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni