INVITAŢIE REPETATĂ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunuri, materiale pentru racordarea la sistemul de canalizare orășenesc a str. Prutului, str. D. Cantemir, str. Livezilor, str. N. Bălcescu, str. M. Eminescu, str. G. Meniuc, str. Florilor, str. T. Maiorescu, mun. Ungheni, prin licitație deschisă nr. 2/2021 din 13 aprilie 2021.

ACU.md

13.04.2021

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni