În atenția consumatorilor!

În atenția consumatorilor!

Temperaturile scăzute pot afecta contorul pentru evidența consumului de apă, cât și rețelele interioare. Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” din Ungheni intervine către consumatorii casnici, agenți economici, locatari ai blocurilor locative cu subsoluri, pentru a întreprinde măsuri de protejare a țevilor, nodurilor de evidență a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, asigurarea ermetizării subsolurilor locative cât și a conservării căminelor de branșare, racordare unde sunt contoare.

Mulțumim de înțelegere și conlucrare.

Administrația ÎM „Apă-Canal” din Ungheni

Tel.: 2-31-51

ACU.md

21.11.2022

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Prestăm servicii de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare pentru toţi consumatorii, calitativ şi eficient.

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *