„APĂ-CANAL UNGHENI“ S.R.L.

0(236) 2-31-51 — Dispecerat 24/7

0(236) 2-36-85 — Anticameră (Luni-Vineri 8.00-17.00)

Informația despre Achizițiile

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Achizițiile publice la ÎM ”Apă-Canal” din Ungheni sunt efectuate conform Regulamentului privind procedura de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hotărârea ANRE cu nr. 24/2017 din 26.01.2017, prin care întreprinderea este obligată să aplice procedura de achiziții publice, în cazul când va fi nevoie de a achiziționa bunuri sau servicii în sumă mai mare de 200 mii lei, iar lucrări în sumă de 300 mii lei.

Respectând art. 7 alin. 2, lit. m) din Legea cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală nr. 246 din 22.11.2017, prin Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 7/6 din 07.12.2018 a fost aprobat Regulamentului privind procedura de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea ÎM ”Apă-Canal” din Ungheni având ca scop stabilirea procedurilor clare și transparente ce urmează a fi respectate în procesul de achiziție destinate atât acoperirii necesităților cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii.


Ultimele Achiziții

Planul de achiziţiipentru anul de gestiune 2024 la Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” din Ungheni. 

Planul de achiziţiipentru anul de gestiune 2023 la Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” din Ungheni 

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale al ÎM «Apă-Canal» din Ungheni, anul 2022 

Planul de achiziţiipentru anul de gestiune 2022 la Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” din Ungheni (Modificat) 

Planul de achiziţiipentru anul de gestiune 2022 la Întreprinderea Municipală ”Apă-Canal” din Ungheni 

INFORMAȚIE DE ATRIBUIRE nr. 5/2021 din 13.08.2021 a contractului de achiziționarea de bunuri, clor lichid (Cl2) în recipiente. 

INVITAŢIE REPETATĂ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a clorului lichid (Cl2) în recipiente nr. 5/2021 din 29 iulie 2021. 

INFORMAȚIE DE ATRIBUIRE nr. 6/2021 din 22.07.2021 a contractului de achiziționarea de bunuri, contoare de apă rece și a fitingurilor. 

INVITAŢIE REPETATĂ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a clorului lichid (Cl2) în recipiente nr. 5/2021 din 14 iulie 2021 

„APĂ-CANAL UNGHENI“ S.R.L.

Linkuri utile

©„ APĂ-CANAL UNGHENI“ S.R.L.