Modele de contracte și anexele necesare

Consumator Casnic

Consumator altul decât cel casnic

Contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și canalizare.

Contractde furnizare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă.

Apă și Canalizare

În cazul în care a fost schimbat proprietarul locului de consum, Consumatorul casnic este obligat să prezinte operatorului următoarele acte pentru încheierea contractului:

a) cererea, indicând numele şi prenumele, adresa (domiciliului);

b) numerele telefoanelor, altă informaţie de contact;

c) copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă deținerea imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

d) copia actului de identitate.

În cazul în care a fost schimbat proprietarul locului de consum, Consumatorul (altul decât cel casnic) este obligată să prezinte operatorului următoarele acte pentru încheierea contractului: a) cererea, indicând denumirea, (întreprinzător individual, persoanei juridice) adresa (sediul);

b) numerele telefoanelor/faxurilor, altă informaţie de contact;

c) copia titlului de proprietate sau a altui document care atestă deținerea imobilului care face obiectul locului de consum respectiv;

d) debitul de apă, caracteristicile apei şi regimul de furnizare solicitat, debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate în reţeaua publică de canalizare, regimul deversării;

e) codurile poştale, codul fiscal, rechizitele bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze contractul.

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni