Decizii Consiliul Municipal Ungheni

Raportul privind activitatea economico-financiară a Întreprindere Municipală «Apă-Canal» din Ungheni în anul 2022

Modificarea contractului de delegare a gestiunii a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Acord adițional de delegare a gestiunii a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Regulamentul de organizare și fucționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni