Î.M. «Apă-Canal»

din Ungheni

0(236) 2-31-51 — Dispecerat 24/7

0(236) 2-36-85 — Anticameră (Luni-Vineri 8.00-17.00)

Despre Întreprindere

Dezvoltarea gospodăriei de apeduct şi canalizare a oraşului Ungheni işi are începutul la sfîrşitul sec. XIX-lea.

Prima sondă de apă cu o adîncime de 45 m a fost construită pentru aprovizionarea şantierului de construcţii a gării feroviare.Localnicii foloseau apa din fîntîni şi numai o parte neînsemnată care trăiau în cladirile ” Direcţiei Căii Ferate” întrebuinţau apă potabilă din 5 sonde. În anul 1962 sau mai forat inca 2 sonde în regiunea Spiatalului Raional cu o adîncime de 314 m cu apa mineralizată.Însa, acesta cantitate de apă nu a fost suficientă pentru a aproviziona tot oraşul cu apă de calitate.În oraş s-a inceput construcţia şcolilor,a blocurilor locative cu 5 etaje şi oraşul avea nevoie de apă potabilă pentru a duce un trai decent.

În anul 1958 în baza acestor date a fost luată hotărîrea să se elibereze condiţiile tehnice pentru a construcţia unei staţii de pompare pe malul rîului Prut cu o capacitate de 156 m.c /h.Şi abia peste 10 ani ,în anul 1968 s-au inceput lucrările construcţie a staţiei.În anul 1972 a fost dat în exploatare Staţia de Tratare a Apei cu o capacitate de 12,7 mii m.c/zi.

ÎM „Apă-Canal”din Ungheni, a fost creată conform Deciziei Consiliului Municipal Ungheni nr.14/2 din 23.09.2000 pe adresa: or.Ungheni, str. Naţională, 2, paşaport de înregistrare 1002609000747 seria „MD” nr. 0004941, care funcționează în baza statutului.

Capitalul Statutar alcătuieşte 25167813 lei. Întreprinderea sa creat pentru desfășurarea următoarelor activităţi de bază – captarea, epurarea și distrbuția apei potabile şi curăţirea apelor reziduale.

Întreprinderea are următoarele sectoare de producere:

 • staţia de tratare a apei;
 • staţia de epurarea a apei uzate com. Valea Mare;
 • sectorul de întreţinere şi reparaţie a reţelelor de apeduct-canalizare;
 • staţia principală de pompare apelor uzate;
 • sectorul mijloacelor de transport cu motor;
 • sector energetic;
 • statia de tratare a apei uzate (berești)

MISIUNEA

 • Asigurarea continuă a serviciilor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si epurare a apelor uzate pentru consumatori, respectînd cerințele legislative, indicatorii de calitate si performanța.
 • Atragerea resurselor financiare europene pentru reabilitarea si extinderea serviciilor de alimentare cu apă potabilă, canalizare si epurare a apelor uzate in noi localități ale raionului (regionalizarea)
 • Recuperarea debitelor restante și asigurarea unui profit care să asigure dezvoltarea în continuare a investițiilor, rambursarea creditului și stimularea personalului.
 • Implementarea managementului de reducere a pierderilor.
 • Respectarea cerințelor legislative si altor reglementari impuse privind protecția mediului.
 • Identificarea, evitarea pericolelor, evaluarea, diminuarea continuă și ținerea sub control a riscurilor privind sănătatea angajaților.

Zona de Deservire


Instituţii Publice
0
Agenți Economici
0
Persoane Fizice
0

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Linkuri utile

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni