Invitații achiziții din anul 2018.

 • Nr. 2 „Achiziția de bunuri pentru reabilitarea rețelei de apeduct de pe str. M. Viteazul, str. Fântânilor din mun. Ungheni”.
 • Nr. 2-1″Invitaţie repetată de participare la achiziţia de bunuri pentru reabilitarea reţelei de apeduct de pe str. M. Viteazu, str. Fîntînilor, mun. Ungheni”.
 • Informaţie de atribuire a contractului de achiziţii a lucrărilor de reparaţie a SPP (Staţia de pompare principală).
 • Nr. 3 „Achiziția de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere a mijloacelor de transport a Î.M. „Apă – Canal din Ungheni”
 • Nr. 3-1 „Invitatie repetată de participare la procedura de achizitie de bunuri pentru aprovizionarea cu produse petroliere”.
 • Informaţie de atribuire a contractului de achiziţii a bunurilor pentru reabilitarea reţelelor de apeduct de pe str. Mihai Viteazu, str. Fîntînilor, mun. Ungheni.
 • Nr. 4 „Achiziția de bunuri pentru aprovizionarea cu sulfat de aluminiu pentru tratarea apei potabile”
 • Nr. 4-1 „Invitatie repetată de participare la procurarea de achizitie a sulfatului de aluminiu de 17%”.
 • Informaţie de atribuire a contractului de achiziţii a bunurilor pentru aprovizionarea cu sulfat de aluminiu 17%, pentru tratarea apei potabile pentru anul 2018
 • Nr. 5 „Achizitia de bunuri pentru procurarea contoarelor D=15 mm”
 • Nr. 5-1 Invitaţie repetată de participare la achiziţia de contoare.
 • Informaţie de atribuire a contractului de achiziţii de bunuri pentru contoare de apă rece şi a fitingurilor pentru anul 2018.
 • Nr. 6 «Achizitia de bunuri pentru verificarea, repararea, remedierea contoarelor de apa D=15 mm».
 • Nr. 6-1 Invitaţie repetată pentru verificare, repararea si remedierea contoarelor.
 • Nr. 7 «Achiziţia de bunuri pentru procurarea clorului»
 • Nr. 7-1 Invitaţie repetată pentru achizitionarea clorului lichid in recipiente.
 • Nr. 8  «Achizitia de bunuri pentru procurarea autovehicului cu utilizare speciala».
 • Nr. 8-1 Invitație repetată de participare la achiziția autovehicului cu utilizare specială.

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni