Legile Republicii Moldova :

privind serviciul public de alimetare cu apă și canalizare, Monitorul Oficial Nr.60-65 art. Nr.123 (Modificată prin legea R.M.nr.322 din 30.11.2018, publicată în M.O. nr.86-92 din 08.03.2019 )

apelor (Publicată: 23.12.2011 în M.O. nr.81 art. 264)

privind protectia consumatorului (Publicat : 27.06.2003 în Monitorul Oficial Nr. 126-131 art Nr : 507)

cu privire la apa potabilă (Publicat : 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 39-41 art Nr : 167)

serviciilor publice de gospodărie comunală (Publicat : 07-02-2003 în Monitorul Oficial Nr. 14-17 art. 49)


condominiului în fondul locativ (Publicat : 19-10-2000 în Monitorul Oficial Nr. 130-132 art. 915)


cu privire la locuinţe (Publicat : 29-05-2015 în Monitorul Oficial Nr. 131-138 art. 249)


metrologiei (Publicat : 15-04-2016 în Monitorul Oficial Nr. 100-105 art. 190)


privind calitatea apei potabile (Publicat : 03-01-2020 în Monitorul Oficial Nr. 1-2 art. 2)


Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni