Metodologii

Metodologia de determinare,aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul publicde alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate (2022).
Metodologia de determinare,aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul publicde alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate (2019).

Metodologia privind aprobarea și aplicareatarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de cătreoperatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 270/2015 din16 decembrie 2015

Metodologia privind aprobarea și aplicareatarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de cătreoperatorii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Metodologia de determinare, aprobarea și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentarea cu apă, de canalizarea și epurare a apelor uzate

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni