Modele contracte la instalarea contoarelor pentru consumatori casnici și noncasnici.

Consumatori noncasnici

Consumatori noncasnici— persoană fizică sau juridică, care procură și consumă apă în alte scopuri decât pentru propriile necesităţi casnice.