Î.M. «Apă-Canal»

din Ungheni

0(236) 2-31-51 — Dispecerat 24/7

0(236) 2-36-85 — Anticameră (Luni-Vineri 8.00-17.00)

Performanţe şi realizări


Obiectivele pentru anul 2015

Împlimentarea sistemului SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) la stațiile de repompare din oraș. Majorarea numarului de consumatori. Construcția rețelei de apedect pe str.Sobolevschii din politelenă PE, cu diametrul 110mm D110mm, cu lungimea de 320m. Reabilitarea apeductului pe str.M.Viteazu de la Ungureanu pînă la str.Fîntînilor. Reabilitarea apeductului de pe str.Națională (de la str.V.Lupu x Națională pina la Solidarității), L1500m. Executarea măsurilor necesare pentru implementarea Legii 303/2013, Intensificarea lucrului cu consumatorii rău-platnici în vederea soluţionării problemelor pe cale judiciară, pentru a diminua impactul asupra consumatorilor care nu au datorii. Implimentarea noilor standate în contabilitate (SNC).

Performanțe și realizări în anul 2014

Au fost reabilitate rețele de apeduct de diferite diametre pe următoarele străzi: Mărțisor, Caragiale, Florilor, Zona Industrială Berești, M.Eminescu, V.Alecsandrii, Ștefan cel Mare 257 (BIOVET), B.Lăutaru, C.Stamati, Crestiuc 5-7, Romană(de la V.Micle pînă la Romană,5). Lungimea totală constituie 2209 m. S-a majorat gradul de contorizare atingînd valoarea de 86,10%. A crescut numărul persoanelor conectate la sistemul public de alimentare cu apă potabilă-31852 persoane. S-au efectuat reparații la pompele nr. 2,4,5 de la Stația Principală de Pompare.

Reabiltarea colectorului de canalizare sub presiune-30m. Schimbarea grupului hidrofor la stațiile repompare a apei potabile de pe str. Porumbescu 3, str.Crestiuc,11, Romana,26A început implementarea Legii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13.12.2013, intrată în vigoare pe 14.09.2014, şi care a completat un gol imens în sistemul regulator în domeniul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare. Acest proces va permite soluţionarea unor probleme majore pentru activitatea operatorilor de servicii, creând pentru autorităţile publice şi pentru consumatori pârghii eficiente de monitorizare, control şi implicare în gestionarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, în scopul eficientizării lor. A fost asigurat un nivel al pierderilor de apă sub nivelul normativ aprobat; A fost asigurată fiabilitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi calitatea apei potabile şi a apelor uzate epurate, în limita normativelor în vigoare;

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Linkuri utile

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni