Regulamente

Regulamentul de organizare și fucționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni. 

Aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 1/4 din 05.03.2021 (Anexa nr.1)

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Regulamentului privind principiilede efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

Regulamentului cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Întreprinderii Municipale «Apă-Canal» din Ungheni

Aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 1/4 din 05.03.2021 (Anexa nr.2)

Regulamentului privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al Î.M. „Apă Canal” din Ungheni

Aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 5/4 din 09.08.2022 (Anexa nr.2)

Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpului de apă pentru locațile urbane și ruale

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni