Î.M. «Apă-Canal»

din Ungheni

0(236) 2-31-51 — Dispecerat 24/7

0(236) 2-36-85 — Anticameră (Luni-Vineri 8.00-17.00)

Regulamente

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni. 

Aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 1/4 din 05.03.2021 (Anexa nr.1)

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Regulamentul privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare

Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al Întreprinderii Municipale «Apă-Canal» din Ungheni

Aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 1/4 din 05.03.2021 (Anexa nr.2)

Regulamentul-cadru privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al Î.M. „Apă Canal” din Ungheni

Aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Ungheni nr. 5/4 din 09.08.2022 (Anexa nr.2)

Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

Contract-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Regulamentul privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpului de apă pentru locațile urbane și ruale

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Linkuri utile

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni