Servicii prestate de Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

  • Instalarea, demontarea, reinstalarea a contoarelor de apă;
  • Colectarea şi transportarea apelor uzate;
  • Transportarea apei potabile cu autospecialele;
  • Curăţirea reţelelor de canalizare;
  • Depistarea scurgerilor latente de apă la reţelele proprietarului;
  • Depistarea traseelor reţelelor de apă.

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Luni — Vineri 8:00 — 17:00

(pauză 12:00-13:00)

Sâmbătă — Duminică — zile de odihnă

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni