Î.M. «Apă-Canal»

din Ungheni

0(236) 2-31-51 — Dispecerat 24/7

0(236) 2-36-85 — Anticameră (Luni-Vineri 8.00-17.00)

Documenele necesare pentru eliberarea avizului de branşare/racordare la reţelele de apă/canalizare

Conform Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului publice de alimentare cu apă şi canalizare al Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni: art. 18 pentru depunerea cererii de eliberare a avizului de branşare/racordare, solicitantul trebuie să depuie în scris o cerere unde să indice următoarele date:

Pentru persoane fizice:

 • Numele, Prenumele proprietarului locului de consum;
 • Adresa locului de consum;
 • Telefonul şi alte informaţii de contact;
 • Scopul utilizării apei.

Alte persoane decît cei casnici (persoane juridice)

 • Denumirea persoanei juridice;
 • Adresa locului de consum;
 • Telefonul şi alte informaţii de contact;
 • scopul utilizării apei;
 • debitul de apă solicitat;
 • caracteristicile apei şi regimul de furnizare solicitat;
 • debitul şi caracterul apelor uzate ce urmează a fi deversate în reţeaua publică de canalizare;
 • regimul deversării;
 • codul poştal, codul de identificare al proprietarului, codul fiscal, rechizitele bancare, funcţiile, numele, prenumele persoanelor autorizate să semneze contractul;
 • termenul de branşare/racordare.

Art. 19 — documentele ce trebuie anexate la cererea de solicitare a avizului de branşare/racordare:

De către persoane fizice:

 • copia actului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă deținerea imobilului sau copia actului care atesta dreptul de proprietate aspra unei cotei-parti inregistrat la Cadastru dintr-un imobil;
 • copia autorizaţiei de construcţie;
 • copia planului de amplasare a terenului (ridicarea topografică sau alte documente care indica hotarele de delimitare a terenului);
 • copia actului de identitate;
 • permis de la Asociatia de locatari, pentru conectarea/racordarea la retelele de apa si canalizare, in cazul in care reteaua de apeduct si/sau canalizare este construita de consumatori, in original.


De către alte persoane decît cei casnici (persoane juridice)

 • copia deciziei de înregistrare, eliberată de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea;
 • copia actului care atestă dreptul de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă deținerea imobilului;
 • copia planului de amplasare a terenului (ridicarea topografică sau alte documente care indica hotarele de delimitare a terenului);
 • copia autorizaţiei de construcţie;
 • copia actului de identitate al proprietarului;
 • permis de la Asociatia de locatari, pentru conectarea/racordarea la retelele de apa si canalizare, in cazul in care reteaua de apeduct si/sau canalizare este construita de consumatori, in original.


Art. 20 — Operatorul analizează cererea şi elierează condiţiile tehnice în termen de 20 de zile după depunerea cererii.

Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni

Linkuri utile

© Î.M. «Apă-Canal» din Ungheni